On-line sprievodca regiónom Záhorie je portál v ktorom je sieťovaných päť samostatných webstránok.

Každá webstránka má samostatný obsah a informácie sú navzájom prepojené a každý web je responzívny. Responzívny web je taký, ktorý sa vie automaticky prispôsobiť zariadeniu, na ktorom je zobrazený. Preto je zameraný na hlavne na mobilné zariadenia (mobilný telefón, tablet).

 

Projekt je zameraný na podporu cestovného ruchu v regióne, tak aby mal návštevník regiónu dostatočné informácie.